• Výuka - Překlady - Tlumočení

    Překlady z angličtiny a polštiny vč. slovenštiny

PŘEKLADY

Angličtina
Polština
Čeština
​Slovenština

VÝUKA

Individuální
Skupinová
​Online

TLUMOČENÍ

Konsekutivní
Simultánní
​Tlumočení šeptem

PŘEKLADY

VÝUKA

TLUMOČENÍ

Překlady z angličtiny

překlady

překlady z angličtiny , tlumočení, výuka cizích jazyků – to jsou tři hlavní činnosti, kterým se věnuji od roku 2011. Za tu dobu jsem nasbírala mnoho zkušeností ve všech těchto třech oblastech. Ještě v průběhu studia na univerzitě jsem začala pracovat jako lektorka polštiny a později angličtiny s občasnými malými překlady z angličtiny  . S nárůstem počtu soukromých klientů ať už poptávajících překlady z angličtiny  či jazykové lekce, jsem se rozhodla pro privátní činnost, a tak jsem naplno začala pracovat jako překladatelka, jazyková lektorka a tlumočnice. V roce 2011 jsem úspěšně ukončila obor Polština pro hospodářsko-právní a turistickou oblast, a protože jsem se chtěla podrobněji věnovat překladatelství a tlumočnictví i z teoretické části, pokračovala jsem na obor Polština – překlady a tlumočení. Mimo univerzitní lavice jsem se soukromě vzdělávala v angličtině, protože běžné lekce angličtiny ve škole už pro mě nebyly dostačující.  Od roku 2011 už mám za sebou nespočet překladů (překlady z angličtiny či v jiných jazykových kombinacích se slovenštinou:  a několik tlumočení z polštiny do češtiny a z češtiny do polštiny.)

Jaké překlady z angličtiny  u mě zákazníci nejčastěji poptávají? Překlady z angličtiny technických a marketingových textů, dále překlady z angličtiny běžných dokumentů a obchodní korespondence,překlady z angličtiny  smluv atd. Co se týká tlumočení, nejčastěji tlumočím různá obchodní jednání a školení pracovníků. Občas se objeví i netypická poptávka, mám za sebou například i tlumočení divadelního festivalu.

Ačkoliv z textu vyplývá, že mojí pracovní náplní jsou především překlady z angličtiny  a tlumočení, opak je pravdou. Mám mnoho klientů, kteří ke mně pravidelně docházejí na lekce angličtiny, polštiny a češtiny. Jsem rovněž dodavatelem lektorských služeb pro řadu známých jazykových škol a agentur (Lingua, Skřivánek, Lektorky.cz a jiné.

Máte zájem o výuku, překlad, nebo potřebujete tlumočení? Kontaktujte mne :-)

Kvalita výuky